Da li se kotao na drva može kombinirati sa uljnim kotlom ?
Kotao na drva može se kombinirati sa uljnim kotlom. Kod smanjenja radne
temperature kotla zbog nedostatka drva slijedi automatsko uključivanje uljnog
kotla.

Kako produžiti vrijeme između dva punjenja kotla ?
Vrijeme između dva punjenja može se produžiti ugradnjom posebnog spremnika
topline. U spremniku se akumulira toplina u vremenu dok kotao odaje više topline
nego što se troši. Dotok energije prema potrošačima nakon što se potroše sva
drva tada slijedi iz spremnika topline.

Kako se kod kotlova na drva riješava ljetna priprema tople sanitarne vode ?
Zagrijavanje spremnika sanitarne vode slijedi iz velike akumulirane topline koja se
nalazi u posebnom spremniku. Spremnik topline takvog je volumena da i po
nekoliko dana može snabdijevati spremnik sanitarne vode, a to znači da se kotao
na drva treba ložiti cca 2 puta tjedno.

Da li kotlovi na drva imaju regulaciju kojom se može programirati način rada
sustava grijanja i da li je promjena temperature grijanja ovisna o vanjskoj
temperaturi ?
Poneki kotlovi poput kotlova na pelete mogu imati ovakav oblik regulacije.

Da li se na kotlove koji rade postupkom pirolize može prigraditi uljni plamenik ?Ne. Ovo su kotlovi posebne konstrukcije i ne omogućavaju prihvat stranog
plamenika.

Da li kotao na pelete treba spremnik topline (puffer) ?
Spremnik topline kod ove vrste kotlova također je poželjan jer spriječava
prečesta potpaljivanja kotla kod smanjene potrošnje topline.

Kako je kod kotlova na pelete riješena potpala ?
Potpala peleta je automatska.

     
 

 

pročitajte i ostale članke na temu biomase

kotlovi na pirolizu   kotlovi na pirolizu
grijanje na pelete   grijanje na pelete
velika postrojenja na biomasu   velika postrojenja na biomasu
pitanja i odgovori   pitanja i odgovori
download   download

 

MC Solar - specijalizirana tvrtka za primjenu obnovljivih izvora energije i naprednih tehnologija

Zadvorska 19
10 020 Zagreb
Tel: 01/ 6537 960
Fax: 01/ 6537 960
Mob: 091/ 9174 747
mail: info@mcsolar.hr

Vaše ime i prezime:


Vaš e-mail:

Vaš broj telefona:

Pitanja, komentari....
nakon što upišete svoje podatke kliknite na gumb "pošalji",